Medlemskap

Medlemskap

Digital registrering av medlemskap
I det nya digitala medlemsformuläret registrerar du ditt medlemskap gällande medlemsformerna ordinarie medlem och ungdomsmedlem.


Uppgifterna från formuläret skapar automatiskt en registerpost i Medlem Online, genererar medlemsnummer och skickar en digital avi för betalning av avgift till medlemmens e-postadress. 


Klicka på bilden nedan för mer information


Kostnader för medlemsskapet:

Ordinarie medlem - 550kr (Varav central avgift 400kr  och lokal avgift 150kr)

Som ordinarie medlem betalar du en central avgift som går till förbundet och till tidningen Brukshunden. Dessutom betalar du en lokal avgift som går till den lokala Brukshundklubben eller till den av Brukshundklubbens rasklubbar som du väljer att bli medlem i. Du betalar dock båda delarna samtidigt. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Du betalar då den centrala förbundsavgiften endast en gång och lokal avgift till de klubbar du vill vara medlem i.

Till detta medlemskap kan även familjemedlemskap för övriga familjemedlemmar knytas.

 

Ungdomsmedlem

Ungdomsmedlem Är du mellan 7 och 25 år borde du gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välja Svenska Brukshundklubben som specialklubb, då får du två medlemsskap för priset av ett. SHU erbjuder ungdomar alldeles egna verksamheter och de flesta hålls på våra lokalklubbar. Samma år som du fyller 26 år går ditt medlemsskap automatiskt över till Brukshundklubben. Till undomsmedlemskap kan ej familjemedlemskap kopplas. För ytterligare information klicka på bilden ovan


Familjemedlemskap - 150kr

En ordinarie medlems familjemedlemmar, boende på samma adress, kan lösa familjemedlemskap i samma klubb som den förstnämnde. Då betalar familjemedlem bara en lokal klubbavgift och hushållet får bara ett exemplar av tidningen Brukshunden till hemadressen. 


För familje- och utlandsmedlemskap betalar du direkt till klubben första året.


 • Betala in 150 kr till PG 406286-5 Hallstahammar BK
 • Skicka samtidigt ett mail till vår kassör, kassor@hallstahammarbk.se med följande uppgifter:
  • Personnummer
  • Namn
  • Adress
  • Mailadress
  • Huvudmedlemmens medlemsnummer


Nästa år får du ett inbetalningskort från SBK automatiskt.