Medlemskap

Digital registrering av medlemskap
I det nya digitala medlemsformuläret registrerar du ditt medlemskap gällande medlemsformerna ordinarie medlem och ungdomsmedlem.


Uppgifterna från formuläret skapar automatiskt en registerpost i Medlem Online, genererar medlemsnummer och skickar en digital avi för betalning av avgift till medlemmens e-postadress. 


Klicka på bilden nedan för mer information


Kostnader för medlemsskapet:

Ordinarie medlem - 550kr (Varav central avgift 400kr  och lokal avgift 150kr)

Som ordinarie medlem betalar du en central avgift som går till förbundet och till tidningen Brukshunden. Dessutom betalar du en lokal avgift som går till den lokala Brukshundklubben eller till den av Brukshundklubbens rasklubbar som du väljer att bli medlem i. Du betalar dock båda delarna samtidigt. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Du betalar då den centrala förbundsavgiften endast en gång och lokal avgift till de klubbar du vill vara medlem i.

Till detta medlemskap kan även familjemedlemskap för övriga familjemedlemmar knytas.

 

Ungdomsmedlem

Är du mellan 7 och 25 år borde du gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välja Svenska Brukshundklubben som specialklubb, då får du två medlemsskap för priset av ett. SHU erbjuder ungdomar alldeles egna verksamheter och de flesta hålls på våra lokalklubbar. Samma år som du fyller 26 år går ditt medlemsskap automatiskt över till Brukshundklubben. Till undomsmedlemskap kan ej familjemedlemskap kopplas. För ytterligare information klicka på bilden ovan


Familjemedlemskap - 150kr


Familjemedlem betalar bara klubbavgift. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll på samma adress, redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar.

Familjemedlemskap tecknas på följande sätt:


  • När någon i din familj tecknar ordinarie medlemskap första gången kan hen lägga till familjemedlemmar samtidigt och betala alla medlemskap direkt.
  • Om någon i din familj redan är ordinarie medlem kan hen lägga till dig under "Min familj" via "Min profil" på Membersite och sedan behöver förbundskansliet lägga på själva medlemskapet genom att du mejla nedan info tillmedlem@brukshundklubben.se:
  • medlemsnummer eller personnummer på den ursprungliga medlemmen
  • familjemedlemmens för- och efternamn, personnummer, mejladress, telefonnummer och vilken klubb medlemskapet önskas tecknas i


I familjemedlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden, den skickas bara till den ordinarie medlemmen.