Medlemskap

Medlemskap

Läs mer om vilka fördelar du har som medlem på SBKs hemsida här.


Medlemsavgiften är rullande på årsbasis och efter du varit medlem i ett år får du automatiskt hemsänt ett inbetalningskort.


Ordinarie medlem - 550kr (Varav central avgift 400kr  och lokal avgift 150kr)

Som ordinarie medlem betalar du en central avgift som går till förbundet och till tidningen Brukshunden. Dessutom betalar du en lokal avgift som går till den lokala Brukshundklubben eller till den av Brukshundklubbens rasklubbar som du väljer att bli medlem i. Du betalar dock båda delarna samtidigt. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Du betalar då den centrala förbundsavgiften endast en gång och lokal avgift till de klubbar du vill vara medlem i.

Till detta medlemskap kan även familjemedlemskap för övriga familjemedlemmar knytas.

 

Ungdomsmedlem

Ungdomsmedlem Är du mellan 7 och 25 år borde du gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välja Svenska Brukshundklubben som specialklubb, då får du två medlemsskap för priset av ett. SHU erbjuder ungdomar alldeles egna verksamheter och de flesta hålls på våra lokalklubbar. Samma år som du fyller 26 år går ditt medlemsskap automatiskt över till Brukshundklubben. Till undomsmedlemskap kan ej familjemedlemskap kopplas. För ytterligare information titta här


Familjemedlemskap - 150kr

En ordinarie medlems familjemedlemmar, boende på samma adress, kan lösa familjemedlemskap i samma klubb som den förstnämnde. Då betalar familjemedlem bara en lokal klubbavgift och hushållet får ett exemplar av tidningen Brukshunden till hemadressen.


Läs mer om de olika medlemsformerna här.

 

För att bli medlem

Maila dina uppgifter som behövs för registrering;

namn, personnummer, adress, e-post, telefon och även medlemsnummer om du är medlem i annan SBK-ansluten klubb,  till vår kassör på kassor(at)hallstahammarbk.se


Din första medlemsavgift betalas sedan direkt in till klubben på pg 40 62 86-5. Ange namn och att det gäller medlemsskap.


För att skriva ut ditt medlemskort, ändra adress etc loggar du in på Mina sidor

 

Copyright 2013 © All Rights Reserved